Čo zverejnili médiá o DSS Sibírka.

Hudba nás ladí

Celoslovenský workshop o muzikoterapii s názvom Hudba nás ladí, lieči aj spája sa uskutočnil v DSS Sibírka. Prečítať si o ňom, možte v časopise „HUMANITA“, č.1/2015

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (Hudba nás ladí, lieči, ale aj spája.pdf)Hudba nás ladí, lieči, ale aj spája.pdf  

Sibírka - náš DOMOV

Počas dňa otvorených dverí nás navštívila pani redaktorka Mgr. Dagmar Pokorná z časopisu „Mama a ja“.

Strávila s nami dopoludnie a v článku, ktorý napísala chcela ukázať, čo všetko sa v Sibírke robí, tak aby to bolo zaujímavé aj pre mamičky, ktoré časopis čítajú.

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (mama_a_ja.pdf)Sibírka – náš DOMOV  

Farby života

V časopise Informácie ZPMP v SR sa na viacerých sranách môžete dočítať, ako pripravujú výrobky v chránených dielniach a zariadeniach sociálnych služieb. Ako sa pripravujeme my sa viac dočítate v priloženom článku.

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (farby_zivota.pdf)Farby života  

Reč srdca II

Od 9. do 25. októbra 2008 sa v kaplnke sv. Jána Evanjelistu uskutočnila výstava diel našich klinetov s názvom REČ SRDCA II. Vystavené práce vznikli pod tvorivým vedením Mgr. art. Zuzany Botekovej, ktorá sa pre denník SME vyjadrila o svojej práci nasledovne: „Chcem odovzdávať posolstvo o svete týchto detí a dospelých detí,“ hovorí Zuzana Boteková. „Rozprávať o tom, ako hľadáme spoločnú reč, ako si hľadáme cestu k sebe navzájom. Najlepšou cestou je cesta lásky, dať im pocítiť lásku.“
Viac si môžete prečítať v archíve denníka SME.

Pamätnica 1967 - 2007

Pri príležitosti osláv 40. výročia denného štúdia špeciálnej pedagogiky vydala Pedagogická fakulta Univerzity Komenského dokument - Pamätnicu - v ktorom sú zosumarizované úspechy jej absolventov za posledných 40 rokov. Medzi prispievateľmi nemohol chýbať ani riaditeľ nášho DSS, PhDr. Pavel Komrska, ktorý svoj príspevok venoval histórii tohto zariadenia. (celý dokument si môžete pozrieť kliknutím na priložený súbor.)

Cesty nádeje - STV 2

V dnešnej relácii sme sa pokúsili urobiť sondu do úrovne Domovov sociálnej starostlivosti. Navštívili sme ich dva. Jeden v bratislavskej štvrti Lamač, kde okrem služieb pre mentálne postihnutých vytvorili aj chránené bývanie. Domov pracuje na pomerne dobrej úrovni - aj vďaka riaditeľke tohto zariadenia. V práci výchovných a sociálnych pracovníkov domova však vyvstal pomerne naliehavý problém: súžitie mentálne postihnutých s ľuďmi s psychickými chorobami. Ako riešiť tento problém? Na túto otázku odpovie riaditeľka DSS v Lamači. Druhým DSS, ktorý sme navštívili, je zariadenie na Sibírskej ulici v Bratislave. Tento domov patrí k tým dobrým. K tomu, aby dospeli pracovníci k takémuto konštatovaniu, museli prekonať veľa prekážok. Najväčším problémom bola rekonštrukcia stavby, bývalej škôlky. Práce boli náročné nielen pre personál, ale aj samotných klientov-chovancov. Náročnej úlohy sa zmocnili s vervou, ktorá priniesla vynikajúce výsledky. Ale o tom všetkom už bližšie v našej relácii.

Relácia sa žiaľ už nenachádza v archíve RTVS.