Vážení prijímatelia sociálnych služieb, rodičia, príbuzní,
sociálne služby pre Vaše rodiny poskytujeme opäť v plnom rozsahu za prísnych bezpečnostných podmienok.

Bližšie informácie sa dozviete na stránke Domova sociálnych služieb v DOKUMENTOCH – KRÍZOVÝ MANAŽMENT COVID 19.

Na tomto linku si môžete prečítať zásady GDPR

 

Zriaďovateľ:

 

Darovací účet CSS Sibírka: SK68 8180 0000 0070 0047 2755