Vitajte na stránke Centra sociálnych služieb Sibírka, ktoré poskytuje dva druhy sociálnych služieb     v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov - § 33 Službu včasnej intervencie a  § 38 Domov sociálnych služieb.

 

Vážení prijímatelia sociálnych služieb, rodičia, príbuzní,

na základe Opatrenia ÚVZ SR OPL/4592/2020 zo dňa 2.6.2020

a Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením Covid – 19 zo dňa 2.6.2020 vydaným MPSVR

opäť poskytujeme sociálne služby za prísnych bezpečnostných podmienok.

Bližšie informácie sa dozviete na stránke Domova sociálnych služieb v DOKUMENTOCH – KRÍZOVÝ MANAŽMENT COVID 19.