AKTUÁLNE/PRIPRAVUJEME

 

 

Medzinárodný erazmus+

V dňoch 14. - 18.5. sa konalo v našom zariadení stretnutie medzinárodného projektového tímu Erazmus+ 
Partnermi sú: Ahtme School (Estónsko), L.C.EDUCATIONAL LTD (Cyprus), Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH (Rakúsko),
Mockfjärdsskolan (Švédsko) a Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibirka (Slovensko). 

Dostihy

V nedeľu 13.5. sme využili slnečné počasie a boli sa pozrieť na dostihy
v Petržalke. Skúsili sme šťastie a vsadili sme si aj na víťaza pretekov.
Napriek tomu, že sme nevyhrali, strávili sme spolu príjemné nedeľné popoludnie.

 

Seniori z Rače v Sibírke

 
Vo februári 2018 sme nadviazali spoluprácu s Jednotou dôchodcov v Rači
Seniori prichádzajú každý druhý týždeň do priestorov DSS Sibírka a spoločne
s klientmi zariadenia výtvarne tvoria.V tomto príjemnom tvorivom prostredí
vznikli už prvé umelecké dielka.