AKTUÁLNE/PRIPRAVUJEME

 

 

Odkaz zo Sibírky

Seminár z druhej vlny Erazmu

Naši kolegovia, ktorí sa zúčastnili druhej vlny tieňovania zamestnancov v
sociálnych službách v rámci projektu Erazmus + sa s nami dnes 20.12.
podelili o svoje skúsenosti získané počas návševy v zariadeniach Diakonie Praha.

Ďakujeme

Podpora alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

Vďaka podpore Nadácie ESET sa nám podarilo zrealizovať kúpu i-Padu
s aplikáciou GoTalk Now zameranú na podporu a rozvoj komunikácie detí
a dospelých s viacnásobným postihnutím a zabezpečiť školenie zamerané
na prácu s daným programom.