AKTUÁLNE/PRIPRAVUJEME

 

 

Seminár o enterálnej výžive (13.6.2019)

13.6. sme sa dozvedeli množstvo dôležitých informácií o enterálnej výžive podávanej
osobám s PEG sondou. Za odbornú stránku veľmi ďakujeme Andrei Dankovej
z firmy Nestlé health science a samozrejme vďaka patrí aj rodičom osôb s PEG sondou,
ktorí prišli a boli ochotní zdielať svoje skúsenosti.

Pozvánka na grilovačku

 

Naše mesto 2019 (7.6.)

    

7.6. sme zažili úžasný výlet na Devín loďou. Vďaka akcii Naše mesto, ktorú organizuje
nadácia Pontis, nám pomohli aj piati dobrosrdeční dobrovoľníci. 
Ďakujeme :)