Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  FYZIOTERAPIA

  Tím oddelenia rehabilitácie je tvorený troma fyzioterapeutkami. Tie, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu pravidelne kontrolujú stav pohybového aparátu klientov, na základe čoho tvoria individuálny rehabilitačný plán.

   

  Čítať ďalej...

  OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

  V  DSS Sibírka poskytujeme starostlivosť 38 klientom s obmedzenou participáciou prostredníctvom ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej formy.


  Čítať ďalej...

  SOCIÁLNA PRÁCA

  Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

  Čítať ďalej...

  TERAPIE

  Náš terapeuticko-diagnostický tím tvoria odborní zamestnanci so vzdelaním v pomáhajúcich profesiách ako napríklad špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a psychológia. Poskytujeme odborné činnosti ako:


  Čítať ďalej...

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.