AKTUÁLNE/PRIPRAVUJEME

 

 

Dávkovač liekov MSDL

DSS Sibírka sa stáva prvým zariadením sociálnych služieb na Slovensku a okolitých štátoch,
kde sestry budú môcť dávkovať lieky pre svojich prijímateľov na 7 alebo 28 dní do Dávkovača liekov MSDL.
MSDL - dávkovač liekov je zdravotnícka lieková pomôcka s hermetickým uzavretím a možnosťou
dávkovania liekov na 7 alebo 28 dní.
DSS Sibírka vďaka svojmu zamestnancovi PhDr. et Bc. Marcelovi Tóthovi a jeho dlhodobej praxe v zahraničí
môže využívať túto zdravotnícku pomôcku, ktorá nám urýchli a zjednoduší manipuláciu pri príprave liekov.

NIEČO O DÁVKOVAČI LIEKOV MSDL
Je určený:
- prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v domovoch sociálnych služieb
- klientom žijúcim v domácom prostredí a sú prijímateľmi sociálnych služieb – ADOS
- prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v špecializovaných zariadeniach
- pacientom hospitalizovaným v zariadeniach alebo na oddeleniach pre dlhodobo chorých (LDCH)
- prijímateľom sociálnych služieb žijúcich v Zariadeniach pre seniorov.

ČO JE DÁVKOVAČ LIEKOV MSDL?
MSDL je zameraný:
- na skvalitnenie podávania liekov, zníženia chybovosti spôsobených sestrou pri podávaní liekov prijímateľom
- pravidelné monitorovanie užívania liekov
- zníženie alergických reakcií klientov na lieky
ušetrenie času pre zdravotný personál, zníženie stresu sestier, zníženie administratívnej práce sestier
- bezpečné podávanie liekov klientom a bezpečný a uľahčený presun liekov po zariadení, v domácom prostredí
- jednoduchá archivácia, jednoduchý prístup k liekovým informáciám klienta, jednoduchý a bezpečný
príjem klienta do nemocničného zariadenia zo zariadenia sociálnych služieb a pod.

 

Viac sa môžete dozvedieť na stránke: 

www.msdl-mojelieky.sk 

Výstup z medzinárodnej spolupráce cez Erasmus+

Zamestnanci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+,
kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. 

Cieľom projektu bolo nájsť odpovede na otázky: ako môžeme pripraviť študentov na budúcnosť
po škole a ako na to prispôsobiť školské vzdelávanie? Ako do tohto procesu začleniť rodičov?
Ako spolupracovať s inými inštitúciami, aby sme zabezpečili pre našich študentov lepšie príležitosti?
Ako pripraviť učiteľov, aby viedli žiakov k úspešnému životu po škole?

Hlavným výstupom projektu je model, ktorý zahŕňa rôzne metódy na osobu zameraného plánovania,
ktorý obsahuje analýzy, porovnania, príklady dobrých praktík prechodu do pracovného života,
návody a podobne. Môžete si ich pozrieť na stránke :

https://pcp.portfoliobox.net/qa

Tieto materiály sú určené predovšetkým pre učiteľov pracujúcich s mladými ľuďmi so znevýhodnením,
na podporu ich prechodu do nezávislého a pracovného života.

 

Viac podrobností o projekte nájdete na stránke:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-EE01-KA201-034893

Vianočné želanie