AKTUÁLNE/PRIPRAVUJEME

 

 

Vianočná besiedka 2018

  

14.12.2018 Sibírka žila vianočnou náladou - vo vzduchu sa šírila vôňa punču a pochutín,
spievali sme koledy spolu s folklórnym súborom Technik a samozrejme nechýbala ani
Tichá noc pri sviečkach. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a predovšetkým príbuzným, ktorí
sa priamo zapojili do programu.
Želáme ešte príjemné strávenie sviatkov. 

Súťaž v recitácii Javorínska 5.12.2018

   

5.12.2018 sa naša šikovná klientka Zdenka zúčastnila recitačnej súťaže
na počesť Milana Rúfusa v DSS Javorinská. Vystupovala s príbehom od Bruna
Ferrera z knižky Vianočné príbehy pre potešenie duše. Táto akcia bola pre ňu
veľkým potešením, keďže tam stretla aj kamarátov z iných zariadení a
 mohla sa s nimi porozprávať.

SVI školenie Hradilková (3.-4.12.2018)

3.12. a 4.12. absolvoval tím Včasnej intervencie Sibírka seminár s účelom
zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Kurz viedla zakladateľka a propagátorka
 včasnej intervencie v Českej republike Terezia Hradilková. Ďakujeme jej za
prínosné rady a tešíme sa na ďalšie stretnutie vo februári.