Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  FAKTÚRY 2011

  Prehľad faktúr za rok 2011.

  Prílohy:
  SúborDÁTUMPORADIE
  Stiahnuť tento súbor (faktura80.pdf)80. Komunikačná tabuľka - projekt "Pocit - Myšlieka - Hlas"05.12.20110080
  Stiahnuť tento súbor (faktura79.pdf)79. Projekt Motomed05.12.20110079
  Stiahnuť tento súbor (faktura78.pdf)78. Strava pre klientov31.12.20110078
  Stiahnuť tento súbor (faktura77.pdf)77. Práčovňa31.08.20110077
  Stiahnuť tento súbor (faktura76.pdf)76. Strava pre klientov14.07.20110076
  Stiahnuť tento súbor (faktura75.pdf)75. Práčovňa14.07.20110075
  Stiahnuť tento súbor (faktura74.pdf)74. Strava pre klientov16.05.20110074
  Stiahnuť tento súbor (faktura73.pdf)73. Stravovacie poukážky27.04.20110073
  Stiahnuť tento súbor (faktura72.pdf)72. Výtvarný materiál27.04.20110072
  Stiahnuť tento súbor (faktura71.pdf)71. Alam19.04.20110071
  Stiahnuť tento súbor (faktura70.pdf)70. ZSE19.04.20110070
  Stiahnuť tento súbor (faktura69.pdf)69. Dezinsekcia a deratizácia19.04.20110069
  Stiahnuť tento súbor (faktura68.pdf)68. Antivírus19.04.20110068
  Stiahnuť tento súbor (faktura67.pdf)67. Odvoz odpadu19.04.20110067
  Stiahnuť tento súbor (faktura66.pdf)66. Ročná kontrola EPS19.04.20110066
  Stiahnuť tento súbor (faktura65.pdf)65. T-com - mesačná faktúra19.04.20110065
  Stiahnuť tento súbor (faktura64.pdf)64. Poistenie19.04.20110064
  Stiahnuť tento súbor (faktura63.pdf)63. Poistenie19.04.20110063
  Stiahnuť tento súbor (faktura62.pdf)62. Servis auta19.04.20110062
  Stiahnuť tento súbor (faktura61.pdf)61. Práčovňa19.04.20110061
  Stiahnuť tento súbor (faktura60.pdf)60. BVS - vodné a stočné19.04.20110060
  Stiahnuť tento súbor (faktura59.pdf)59. SPP - faktúra za dodávku zemného plynu19.04.20110059
  Stiahnuť tento súbor (faktura58.pdf)58. BOZP19.04.20110058
  Stiahnuť tento súbor (faktura57.pdf)57. Revízia kotolne19.04.20110057
  Stiahnuť tento súbor (faktura56.pdf)56. Dovoz stravy pre klientov19.04.20110056
  Stiahnuť tento súbor (faktura55.pdf)55. Strava pre klientov19.04.20110055
  Stiahnuť tento súbor (faktura54.pdf)54. Servis auta19.04.20110054
  Stiahnuť tento súbor (faktura53.pdf)53. Canisterapia19.04.20110053
  Stiahnuť tento súbor (faktura52.pdf)52. Canisterapia19.04.20110052
  Stiahnuť tento súbor (faktura51.pdf)51. Stravovacie poukážky19.04.20110051
  Stiahnuť tento súbor (faktura50.pdf)50. Výtvarný materiál19.04.20110050
  Stiahnuť tento súbor (faktura49.pdf)49. Mesačná kontrola EPS19.04.20110049
  Stiahnuť tento súbor (faktura48.pdf)48. Mesačná kontrola EPS20.03.20110048
  Stiahnuť tento súbor (faktura47.pdf)47. ZSE20.03.20110047
  Stiahnuť tento súbor (faktura46.pdf)46. T-com - mesačná faktúra20.03.20110046
  Stiahnuť tento súbor (faktura45.pdf)45. BVS - vodné a stočné20.03.20110045
  Stiahnuť tento súbor (faktura44.pdf)44. Odvoz odpadu20.03.20110044
  Stiahnuť tento súbor (faktura43.pdf)43. Revízia elektrických zariadení - projekt Práčka20.03.20110043
  Stiahnuť tento súbor (faktura42.pdf)42. Práčovňa20.03.20110042
  Stiahnuť tento súbor (faktura41.pdf)41. Dovoz stravy pre klientov20.03.20110041
  Stiahnuť tento súbor (faktura40.pdf)40. Elektroinštalačné práce - projekt Práčka05.03.20110040
  Stiahnuť tento súbor (faktura39.pdf)39. SPP - faktúra za dodávku zemného plynu05.03.20110039
  Stiahnuť tento súbor (faktura38.pdf)38. BOZP05.03.20110038
  Stiahnuť tento súbor (faktura37.pdf)37. Glazúry na arteterapiu05.03.20110037
  Stiahnuť tento súbor (faktura36.pdf)36. Zdravotnícke pomôcky05.03.20110036
  Stiahnuť tento súbor (faktura35.pdf)35. Vodoinštalačné práce - projekt Práčka28.02.20110035
  Stiahnuť tento súbor (faktura34.pdf)34. Servis auta28.02.20110034
  Stiahnuť tento súbor (faktura33.pdf)33. Stravovacie poukážky28.02.20110033
  Stiahnuť tento súbor (faktura32.pdf)32. Slovenská pošta28.02.20110032
  Stiahnuť tento súbor (faktura31-HMSRBA.pdf)31. Odvoz odpadu25.02.20110031
  Stiahnuť tento súbor (faktura30-INPROKOM.pdf)30. Práčovňa25.02.20110030
  Stiahnuť tento súbor (faktura29-INPROKOM.pdf)29. Práčovňa25.02.20110029
  Stiahnuť tento súbor (faktura28-BVS.pdf)28. BVS - vodné a stočné25.02.20110028
  Stiahnuť tento súbor (faktura27-T-com.pdf)27. T-com - mesačná faktúra25.02.20110027
  Stiahnuť tento súbor (faktura26-ROS-NI.pdf)26. Strava pre klientov25.02.20110026
  Stiahnuť tento súbor (faktura25-ROS-NI.pdf)25. Dovoz stravy pre klientov25.02.20110025
  Stiahnuť tento súbor (faktura24-BOZP.pdf)24. BOZP25.02.20110024
  Stiahnuť tento súbor (faktura23-ZSE.pdf)23. ZSE25.02.20110023
  Stiahnuť tento súbor (faktura22-T-com.pdf)22. T-com - mesačná faktúra25.02.20110022
  Stiahnuť tento súbor (faktura21-Alam.pdf)21. Mesačná kontrola EPS25.02.20110021
  Stiahnuť tento súbor (faktura20-HMSRBA.pdf)20. Odvoz odpadu25.02.20110020
  Stiahnuť tento súbor (objednavka19.pdf)19. Výtvarný materiál27.04.20110019
  Stiahnuť tento súbor (objednavka18.pdf)18. Antivírus19.04.20110018
  Stiahnuť tento súbor (objednavka17.pdf)17. Servis auta19.04.20110017
  Stiahnuť tento súbor (objednavka16.pdf)16. Deratizácia a dezinsekcia19.04.20110016
  Stiahnuť tento súbor (objednavka15.pdf)15. Revízia kotolne19.04.20110015
  Stiahnuť tento súbor (objednavka14.pdf)14. Servis auta19.04.20110014
  Stiahnuť tento súbor (objednavka13.pdf)13. Výtvarný materiál19.04.20110013
  Stiahnuť tento súbor (objednavka12.pdf)12. Projekt práčka20.03.20110012
  Stiahnuť tento súbor (objednavka11.pdf)11. Elektroinštalačné práce - projekt práčka28.02.20110011
  Stiahnuť tento súbor (objednavka10.pdf)10. Glazúry na arteterapiu28.02.20110010
  Stiahnuť tento súbor (objednavka9.pdf)9. Zdravotnícke ochranné pomôcky28.02.20110009
  Stiahnuť tento súbor (objednavka8.pdf)8. Vodoinštalačné práce - projekt práčka28.02.20110008
  Stiahnuť tento súbor (objednavka7.pdf)7. Servis auta28.02.20110007
  Stiahnuť tento súbor (objednavka6.pdf)6. Poštové poukážky28.02.20110006
  Stiahnuť tento súbor (objednavka5.pdf)5. Tonery do tlačiarní25.02.20110005
  Stiahnuť tento súbor (objednavka4-Lens.pdf)4. Tonery do tlačiarní25.02.20110004
  Stiahnuť tento súbor (objednavka3-Lens.pdf)3. Tonery do tlačiarní25.02.20110003
  Stiahnuť tento súbor (objednavka2-Miele.pdf)2. Práčka a sušička - projekt hradený Nadáciou VÚB25.02.20110002
  Stiahnuť tento súbor (objednavka1-ANEX.pdf)1. Objednávka dezinfekčných prostriedkov25.02.20110001

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.