previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKTY

 

PROJEKT:     "VZDELÁVAME SA, LEBO UČÍME PRE ŽIVOT" - Erasmus+ 2019-1-SK01-KA104-060225 (5.10.2020)

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v oblasti vzdelávania:

  • sociálnej rehabilitácie
  • pracovnej terapie a záujmovej terapie
  • alternatívnej komunikácie
  • práce s komunitou a v komunite

a to podľa štandardov CSS Sibírka a Stratégii Európskej únie, ktorá sa zameriava na zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

Mobility sú zamerané na tieto oblasti vzdelávania a očakávame od účastníkov prínos nových prístupov a procesov výučby, ktoré nám pomôžu zvýšiť

  • kvalitu sociálnych služieb v podpore sebaobsluhy , samostatnosti v denných prácach a poskytnutia možnosti rozvoja záujmových aktivít
  • v spolupráci s komunitou podporovať inklúziu v spoločných aktivitách s majoritou, potláčať diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím v spoločnosti
  • priniesť najnovšie prvky alternatívnej komunikácie pre ľudí s neverbálnou komunikáciou s využitím modernej technológie.