previous arrow
next arrow
Slider

PROJEKTY

DSS Sibírka v medzinárodnom projekte Erazmus+ - „Transition from school into the after-school life through methods of person-centred-planning”

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska.

Projektový tím hľadal odpovede na nasledujúce otázky: ako môžeme pripraviť ľudí so zdravotným postihnutím na budúcnosť po povinnom vzdelávaní a ako na to prispôsobiť vzdelávanie, resp. poskytovanie sociálnych služieb? Ako zapojiť rodičov do tohto procesu? Ako spolupracovať s inými inštitúciami, ktorých cieľom je poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie príležitosti v živote? Ako pripraviť učiteľov, sociálnych pracovníkov , aby viedli žiakov, mladých dospelých so zdravotným postihnutím k úspešnému životu po povinnom vzdelávaní?

Hlavným výstupom projektu je model zahŕňajúci rôzne metódy na osobu zameraného plánovania, ktoré zahŕňajú analýzu a porovnanie potrieb, zozbieranie osvedčených postupov prechodu do pracovného života, usmernenia o tom, ako poukázať na možnosti a želania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Môžete si ich pozrieť na stránke :
https://pcp.portfoliobox.net/qa

Tieto materiály sú určené predovšetkým pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na podporu ich prechodu do nezávislého a pracovného života.

 

 20180515 155051logosbeneficaireserasmusleft withthesupport 01 

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.