Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  FAKTÚRY 2012

  Prehľad faktúr za rok 2012.

  Prílohy:
  SúborDÁTUMPORADIE
  Stiahnuť tento súbor (faktura282.pdf)282. Stravovacie poukážky31.12.20120282
  Stiahnuť tento súbor (faktura281.pdf)281. Servisné práce31.12.20120281
  Stiahnuť tento súbor (faktura280.pdf)280. Canisterapia31.12.20120280
  Stiahnuť tento súbor (faktura279.pdf)279. BVS31.12.20120279
  Stiahnuť tento súbor (faktura278.pdf)278. Výpočtová technika31.12.20120278
  Stiahnuť tento súbor (faktura277.pdf)277. Strava pre klientov31.12.20120277
  Stiahnuť tento súbor (faktura276.pdf)276. Eset: Inštalácia31.12.20120276
  Stiahnuť tento súbor (faktura275.pdf)275. Školenie31.12.20120275
  Stiahnuť tento súbor (faktura274.pdf)274. Miestny poplatok31.12.20120274
  Stiahnuť tento súbor (faktura273.pdf)273. Strava pre klientov31.12.20120273
  Stiahnuť tento súbor (faktura272.pdf)272. Mesačná kontrola EPS31.12.20120272
  Stiahnuť tento súbor (faktura271.pdf)271. Canisterapia31.12.20120271
  Stiahnuť tento súbor (faktura270.pdf)270. Práčovňa31.12.20120270
  Stiahnuť tento súbor (faktura269.pdf)269. Telekom31.12.20120269
  Stiahnuť tento súbor (faktura268.pdf)268. SPP31.12.20120268
  Stiahnuť tento súbor (faktura267.pdf)267. BOZP31.12.20120267
  Stiahnuť tento súbor (faktura266.pdf)266. BVS31.12.20120266
  Stiahnuť tento súbor (faktura265.pdf)265. Servis plynovej kotolne31.12.20120265
  Stiahnuť tento súbor (faktura264.pdf)264. Servisné práce02.12.20120264
  Stiahnuť tento súbor (faktura263.pdf)263. Stravovacie poukážky02.12.20120263
  Stiahnuť tento súbor (faktura262.pdf)262. Učebné pomôcky02.12.20120262
  Stiahnuť tento súbor (faktura261.pdf)261. Oprava okien02.12.20120261
  Stiahnuť tento súbor (faktura260.pdf)260. Servis vozidla02.12.20120260
  Stiahnuť tento súbor (faktura259.pdf)259. Zdravotnícke potreby02.12.20120259
  Stiahnuť tento súbor (faktura258.pdf)258. Drobné spotrebiče02.12.20120258
  Stiahnuť tento súbor (faktura257.pdf)257. Oprava šatníkovej skrine02.12.20120257
  Stiahnuť tento súbor (faktura256.pdf)256. Montáž posuvných dverí02.12.20120256
  Stiahnuť tento súbor (faktura255.pdf)255. Obnova domény02.12.20120255
  Stiahnuť tento súbor (faktura254.pdf)254. Čistiace a dezinfekčné prostriedky02.12.20120254
  Stiahnuť tento súbor (faktura253.pdf)253. SPP02.12.20120253
  Stiahnuť tento súbor (faktura252.pdf)252. Kancelárske potreby02.12.20120252
  Stiahnuť tento súbor (faktura251.pdf)251. Tonery do tlačiarní02.12.20120251
  Stiahnuť tento súbor (faktura250.pdf)250. Poistenie Allianz02.12.20120250
  Stiahnuť tento súbor (faktura249.pdf)249. Mesačná kontrola EPS02.12.20120249
  Stiahnuť tento súbor (faktura248.pdf)248. BOZP02.12.20120248
  Stiahnuť tento súbor (faktura247.pdf)247. Prenájom fliaš na technické plyny02.12.20120247
  Stiahnuť tento súbor (faktura246.pdf)246. Telekom02.12.20120246
  Stiahnuť tento súbor (faktura245.pdf)245. ZSE02.12.20120245
  Stiahnuť tento súbor (faktura244.pdf)244. Miestny poplatok02.12.20120244
  Stiahnuť tento súbor (faktura243.pdf)243. Canisterapia02.12.20120243
  Stiahnuť tento súbor (faktura242.pdf)242. Odvoz a likvidácia odpadu02.12.20120242
  Stiahnuť tento súbor (faktura241a.pdf)241. Práčovňa02.12.20120241
  Stiahnuť tento súbor (faktura241.pdf)240. Výtvarné potreby04.11.20120240
  Stiahnuť tento súbor (faktura240.pdf)239. Magnetoterapia - generátor pulzov04.11.20120239
  Stiahnuť tento súbor (faktura239.pdf)238. Výrub napadnutého stromu04.11.20120238
  Stiahnuť tento súbor (faktura238.pdf)237. Tonery do tlačiarní04.11.20120237
  Stiahnuť tento súbor (faktura237.pdf)236. BVS04.11.20120236
  Stiahnuť tento súbor (faktura236.pdf)235. Oprava dlažby04.11.20120235
  Stiahnuť tento súbor (faktura235.pdf)234. Stravovacie poukážky04.11.20120234
  Stiahnuť tento súbor (faktura234.pdf)233. Poistenie Allianz04.11.20120233
  Stiahnuť tento súbor (faktura233.pdf)232. Štvrťročná kontrola EPS04.11.20120232
  Stiahnuť tento súbor (faktura232.pdf)231. Deratizácia04.11.20120231
  Stiahnuť tento súbor (faktura231.pdf)230. Canisterapia04.11.20120230
  Stiahnuť tento súbor (faktura230.pdf)229. Vozík na prevoz stravy04.11.20120229
  Stiahnuť tento súbor (faktura228.pdf)228. Montáž sieťových prvkov04.11.20120228
  Stiahnuť tento súbor (faktura227.pdf)227. Nepravidelná osobná preprava04.11.20120227
  Stiahnuť tento súbor (faktura226.pdf)226. Poistenie Allianz04.11.20120226
  Stiahnuť tento súbor (faktura225.pdf)225. Poistenie Allianz04.11.20120225
  Stiahnuť tento súbor (faktura224.pdf)224. Miestny poplatok04.11.20120224
  Stiahnuť tento súbor (faktura223.pdf)223. Prenájom fliaš na technické plyny04.11.20120223
  Stiahnuť tento súbor (faktura222.pdf)222. Výlet do Častej04.11.20120222
  Stiahnuť tento súbor (faktura221.pdf)221. Telekom04.11.20120221
  Stiahnuť tento súbor (faktura220.pdf)220. Strava pre klientov04.11.20120220
  Stiahnuť tento súbor (faktura219.pdf)219. Práčovňa04.11.20120219
  Stiahnuť tento súbor (faktura218.pdf)218. BOZP04.11.20120218
  Stiahnuť tento súbor (faktura217.pdf)217. Výtvarné potreby04.11.20120217
  Stiahnuť tento súbor (faktura216.pdf)216. Výtvarné potreby04.11.20120216
  Stiahnuť tento súbor (faktura215.pdf)215. Zdravotnícke potreby04.11.20120215
  Stiahnuť tento súbor (faktura214.pdf)214. Montáž ventilov - kotolňa04.11.20120214
  Stiahnuť tento súbor (faktura213.pdf)213. Školenie04.11.20120213
  Stiahnuť tento súbor (faktura212.pdf)212. Nepravidelná osobná preprava04.11.20120212
  Stiahnuť tento súbor (faktura211.pdf)211. SPP04.11.20120211
  Stiahnuť tento súbor (faktura210.pdf)210. Stravovacie poukážky30.09.20130210
  Stiahnuť tento súbor (faktura209.pdf)209. Poistenie Allianz30.09.20130209
  Stiahnuť tento súbor (faktura208.pdf)208. BVS30.09.20130208
  Stiahnuť tento súbor (faktura207.pdf)207. Zdravotnícke potreby30.09.20130207
  Stiahnuť tento súbor (faktura206.pdf)206. Hodváb30.09.20130206
  Stiahnuť tento súbor (faktura205.pdf)205. Strava pre klientov30.09.20130205
  Stiahnuť tento súbor (faktura204.pdf)204. Miestny poplatok30.09.20130204
  Stiahnuť tento súbor (faktura203.pdf)203. Telekom30.09.20130203
  Stiahnuť tento súbor (faktura202.pdf)202. Mesačná kontrola EPS30.09.20130202
  Stiahnuť tento súbor (faktura201.pdf)201. ZSE30.09.20130201
  Stiahnuť tento súbor (faktura200.pdf)200. BOZP30.09.20130200
  Stiahnuť tento súbor (faktura199.pdf)199. Canisterapia30.09.20130199
  Stiahnuť tento súbor (faktura198.pdf)198. Práčovňa30.09.20130198
  Stiahnuť tento súbor (faktura197.pdf)197. SPP30.09.20130197
  Stiahnuť tento súbor (faktura196.pdf)196. Tonery do tlačiarní30.09.20130196
  Stiahnuť tento súbor (faktura195.pdf)195. Stravovacie poukážky31.08.20120195
  Stiahnuť tento súbor (faktura194.pdf)194. BVS31.08.20120194
  Stiahnuť tento súbor (faktura193.pdf)193. Mesačná kontrola EPS31.08.20120193
  Stiahnuť tento súbor (faktura192.pdf)192. Právne predpisy31.08.20120192
  Stiahnuť tento súbor (faktura191.pdf)191. Strava pre klientov31.08.20120191
  Stiahnuť tento súbor (faktura190.pdf)190. Miestny poplatok31.08.20120190
  Stiahnuť tento súbor (faktura189.pdf)189. ZSE31.08.20120189
  Stiahnuť tento súbor (faktura188.pdf)188. Práčovňa31.08.20120188
  Stiahnuť tento súbor (faktura187.pdf)187. Telekom31.08.20120187
  Stiahnuť tento súbor (faktura186.pdf)186. Odvoz a likvidácia odpadu31.08.20120186
  Stiahnuť tento súbor (faktura185.pdf)185. Servis vozidla31.08.20120185
  Stiahnuť tento súbor (faktura184.pdf)184. BOZP31.08.20120184
  Stiahnuť tento súbor (faktura183.pdf)183. Canisterapia31.08.20120183
  Stiahnuť tento súbor (faktura182.pdf)182. Revízia elektroinštalácie31.07.20120182
  Stiahnuť tento súbor (faktura181.pdf)181. Stravovacie poukážky31.07.20120181
  Stiahnuť tento súbor (faktura180.pdf)180. BVS - vodné a stočné31.07.20120180
  Stiahnuť tento súbor (faktura179.pdf)179. Štvrťročná kontrola EPS31.07.20120179
  Stiahnuť tento súbor (faktura178.pdf)178. Poistenie Allianz31.07.20120178
  Stiahnuť tento súbor (faktura177.pdf)177. Servis vozidla31.07.20120177
  Stiahnuť tento súbor (faktura176.pdf)176. Telekom13.07.20120176
  Stiahnuť tento súbor (faktura175.pdf)175. Miestny poplatok13.07.20120175
  Stiahnuť tento súbor (faktura174.pdf)174. Canisterapia13.07.20120174
  Stiahnuť tento súbor (faktura173.pdf)173. BOZP13.07.20120173
  Stiahnuť tento súbor (faktura172.pdf)172. SPP13.07.20120172
  Stiahnuť tento súbor (faktura171.pdf)171. Strava pre klientov13.07.20120171
  Stiahnuť tento súbor (faktura170.pdf)170. Stravovacie poukážky02.07.20120170
  Stiahnuť tento súbor (faktura169.pdf)169. Hygienické potreby02.07.20120169
  Stiahnuť tento súbor (faktura168.pdf)168. BVS02.07.20120168
  Stiahnuť tento súbor (faktura167.pdf)167. Tonery do tlačiarní02.07.20120167
  Stiahnuť tento súbor (faktura166.pdf)166. Kontrola hasiacich prístrojov02.07.20120166
  Stiahnuť tento súbor (faktura165.pdf)165. Strava pre klientov02.07.20120165
  Stiahnuť tento súbor (faktura164.pdf)164. Oprava čerpadla fontány02.07.20120164
  Stiahnuť tento súbor (faktura163.pdf)163. Tréning hodnotiacich rozhovorov02.07.20120163
  Stiahnuť tento súbor (faktura162.pdf)162. Supervízia02.07.20120162
  Stiahnuť tento súbor (faktura161.pdf)161. Mesačná kontrola EPS02.07.20120161
  Stiahnuť tento súbor (faktura160.pdf)160. Servis kotolne02.07.20120160
  Stiahnuť tento súbor (faktura159.pdf)159. ZSE02.07.20120159
  Stiahnuť tento súbor (faktura158.pdf)158. Telekom02.07.20120158
  Stiahnuť tento súbor (faktura157.pdf)157. Odvoz odpadu02.07.20120157
  Stiahnuť tento súbor (faktura156.pdf)156. Práčovňa02.07.20120156
  Stiahnuť tento súbor (faktura155.pdf)155. SPP27.05.20120155
  Stiahnuť tento súbor (faktura154.pdf)154. BOZP27.05.20120154
  Stiahnuť tento súbor (faktura153.pdf)153. Canisterapia27.05.20120153
  Stiahnuť tento súbor (faktura152.pdf)152. Stravovacie poukážky27.05.20120152
  Stiahnuť tento súbor (faktura151.pdf)151. Údržba počítačov27.05.20120151
  Stiahnuť tento súbor (faktura150.pdf)150. Servis vozidla27.05.20120150
  Stiahnuť tento súbor (faktura149.pdf)149. Revízia kotolne27.05.20120149
  Stiahnuť tento súbor (faktura148.pdf)148. Canisterapia27.05.20120148
  Stiahnuť tento súbor (faktura147.pdf)147. Odvoz odpadu27.05.20120147
  Stiahnuť tento súbor (faktura146.pdf)146. Telekom27.05.20120146
  Stiahnuť tento súbor (faktura145.pdf)145. Strava pre klientov27.05.20120145
  Stiahnuť tento súbor (faktura144.pdf)144. BOZP27.05.20120144
  Stiahnuť tento súbor (faktura143.pdf)143. ZSE27.05.20120143
  Stiahnuť tento súbor (faktura142.pdf)142. Práčovňa27.05.20120142
  Stiahnuť tento súbor (faktura141.pdf)141. Oprava elektronického zámku06.05.20120141
  Stiahnuť tento súbor (faktura140.pdf)140. SPP03.05.20120140
  Stiahnuť tento súbor (faktura139.pdf)139. Nepravidelná osobná doprava03.05.20120139
  Stiahnuť tento súbor (faktura138.pdf)138. Strava pre klientov03.05.20120138
  Stiahnuť tento súbor (faktura137.pdf)137. Canisterapia03.05.20120137
  Stiahnuť tento súbor (faktura136.pdf)136. BVS - vodné stočné03.05.20120136
  Stiahnuť tento súbor (faktura135.pdf)135. Ročná kontrola EPS16.04.20120135
  Stiahnuť tento súbor (faktura134.pdf)134. Miestny poplatok16.04.20120134
  Stiahnuť tento súbor (faktura133.pdf)133. Telekom16.04.20120133
  Stiahnuť tento súbor (faktura132.pdf)132. Poistenie Allianz16.04.20120132
  Stiahnuť tento súbor (faktura131.pdf)131. Poistenie Allianz16.04.20120131
  Stiahnuť tento súbor (faktura130.pdf)130. Dezinsekcia a deratizácia16.04.20120130
  Stiahnuť tento súbor (faktura129.pdf)129. Práčovňa16.04.20120129
  Stiahnuť tento súbor (faktura128.pdf)128. Údržba počítačov16.04.20120128
  Stiahnuť tento súbor (faktura127.pdf)127. Výlet12.04.20120127
  Stiahnuť tento súbor (faktura126.pdf)126. ZSE12.04.20120126
  Stiahnuť tento súbor (faktura125.pdf)125. BOZP12.04.20120125
  Stiahnuť tento súbor (faktura124.pdf)124. SPP II12.04.20120124
  Stiahnuť tento súbor (faktura123.pdf)123. SPP I12.04.20120123
  Stiahnuť tento súbor (faktura122.pdf)122. SPP12.04.20120122
  Stiahnuť tento súbor (faktura121.pdf)121. Stravovacie poukážky12.04.20120121
  Stiahnuť tento súbor (faktura120.pdf)120. BVS - vodné stočné12.04.20120120
  Stiahnuť tento súbor (faktura119.pdf)119. Strava pre klientov22.03.20120119
  Stiahnuť tento súbor (faktura118.pdf)118. BOZP22.03.20120118
  Stiahnuť tento súbor (faktura117.pdf)117. ŠvP - projekt22.03.20120117
  Stiahnuť tento súbor (faktura116.pdf)116. Odvoz odpadu22.03.20120116
  Stiahnuť tento súbor (faktura115.pdf)115. Stravovacie poukážky22.03.20120115
  Stiahnuť tento súbor (faktura114.pdf)114. Práčovňa22.03.20120114
  Stiahnuť tento súbor (faktura113.pdf)113. Telekom22.03.20120113
  Stiahnuť tento súbor (faktura112.pdf)112. Kontrola EPS22.03.20120112
  Stiahnuť tento súbor (faktura111.pdf)111. Tonery do tlačiarní22.03.20120111
  Stiahnuť tento súbor (faktura110.pdf)110. Servis vozidla22.03.20120110
  Stiahnuť tento súbor (faktura109.pdf)109. ZSE22.03.20120109
  Stiahnuť tento súbor (faktura108.pdf)108. SPP22.03.20120108
  Stiahnuť tento súbor (faktura107.pdf)107. Strava pre klientov22.03.20120107
  Stiahnuť tento súbor (faktura106.pdf)106. Prenájom fliaš na technické plyny22.03.20120106
  Stiahnuť tento súbor (faktura105.pdf)105. Servis vozidla II22.03.20120105
  Stiahnuť tento súbor (faktura104.pdf)104. Servis vozidla I22.03.20120104
  Stiahnuť tento súbor (faktura103.pdf)103. Nákup pneumatík22.03.20120103
  Stiahnuť tento súbor (faktura102.pdf)102. Canisterapia28.02.20120102
  Stiahnuť tento súbor (faktura101.pdf)101. BVS - vodné stočné28.02.20120101
  Stiahnuť tento súbor (faktura100.pdf)100. Oprava štartéra16.02.20120100
  Stiahnuť tento súbor (faktura99.pdf)99. EPS16.02.20120099
  Stiahnuť tento súbor (faktura98.pdf)98. Právo sociálneho zabezpečenia16.02.20120098
  Stiahnuť tento súbor (faktura97.pdf)97. T-com16.02.20120097
  Stiahnuť tento súbor (faktura96.pdf)96. Miestny poplatok16.02.20120096
  Stiahnuť tento súbor (faktura95.pdf)95. Strava pre klientov07.02.20120095
  Stiahnuť tento súbor (faktura94.pdf)94. Hygienické potreby06.02.20120094
  Stiahnuť tento súbor (faktura93.pdf)93. ZSE06.02.20120093
  Stiahnuť tento súbor (faktura92.pdf)92. Práčovňa06.02.20120092
  Stiahnuť tento súbor (faktura91.pdf)91. ZSE06.02.20120091
  Stiahnuť tento súbor (faktura90.pdf)90. BOZP06.02.20120090
  Stiahnuť tento súbor (faktura89.pdf)89. SPP06.02.20120089
  Stiahnuť tento súbor (faktura88.pdf)88. Stravovacie poukážky26.01.20120088
  Stiahnuť tento súbor (faktura87.pdf)87. BVS - vodné a stočné26.01.20120087
  Stiahnuť tento súbor (faktura86.pdf)86. Hygienické potreby26.01.20120086
  Stiahnuť tento súbor (faktura85.pdf)85. Kontrola EPS26.01.20120085
  Stiahnuť tento súbor (faktura84.pdf)84. Prenájom fliaš na technické plyny26.01.20120084
  Stiahnuť tento súbor (faktura83.pdf)83. Občerstvenie na DOD26.01.20120083
  Stiahnuť tento súbor (faktura82.pdf)82. SPP26.01.20120082
  Stiahnuť tento súbor (faktura81.pdf)81. Odvoz a livkidácia odpadu26.01.20120081

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.