previous arrow
next arrow
Slider

SLUŽBY

Porozumenie človeka človeku je základnou filozofiou poskytovania sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých Sibírka. Sme súčasťou tímu, ktorý prejavuje aktívny záujem  o klienta pri zachovaní jeho dôstojnosti a možnosti spolurozhodovať o svojom osude. Tím pracovníkov terapeutického, zdravotníckeho, sociálneho a ekonomicko-prevádzkového úseku zabezpečuje optimálne podmienky akceptujúce osobnosť klienta/prijímateľa sociálnej služby s cieľom vytvoriť priestor pre všestranný rozvoj jeho schopností a zručností.

Rodina je pre nás vzťahovou sieťou a dôležitou komunikačnou doménou v procese poskytovania sociálnej služby. Tvoríme partnerstvo založené na rešpekte a empatii. Profesionálnou schopnosťou zabezpečujeme ochranu ľudských práv klientov, ich právny status a ochranu osobných údajov.

Sociálne služby poskytujeme v zmysle platnej legislatívy:
- Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
FYZIOTERAPIA
TERAPIE
SOCIÁLNA PRÁCA

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.