Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  SLUŽBY

  Porozumenie človeka človeku je základnou filozofiou poskytovania sociálnych služieb v DSS pre deti a dospelých Sibírka. Sme súčasťou tímu, ktorý prejavuje aktívny záujem  o klienta pri zachovaní jeho dôstojnosti a možnosti spolurozhodovať o svojom osude. Tím pracovníkov terapeutického, zdravotníckeho, sociálneho a ekonomicko-prevádzkového úseku zabezpečuje optimálne podmienky akceptujúce osobnosť klienta/prijímateľa sociálnej služby s cieľom vytvoriť priestor pre všestranný rozvoj jeho schopností a zručností.

  Rodina je pre nás vzťahovou sieťou a dôležitou komunikačnou doménou v procese poskytovania sociálnej služby. Tvoríme partnerstvo založené na rešpekte a empatii. Profesionálnou schopnosťou zabezpečujeme ochranu ľudských práv klientov, ich právny status a ochranu osobných údajov.

  Sociálne služby poskytujeme v zmysle platnej legislatívy:
  - Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

  OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
  FYZIOTERAPIA
  TERAPIE
  SOCIÁLNA PRÁCA

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.