FYZIOTERAPIA

Tím oddelenia rehabilitácie je tvorený troma fyzioterapeutkami. Tie, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu pravidelne kontrolujú stav pohybového aparátu klientov, na základe čoho tvoria individuálny rehabilitačný plán.

 

 

Vďaka vybaveniu DSS Sibírka modernými prístrojmi a rôznorodými pomôckami tak môžu aplikovať nasledovné:

•    Individuálna liečebná telesná výchova (využíva aktívne, asistované aj pasívne cvičenia, Bobathov koncept, Kabátova metodika,  dýchaciu gymnastiku, loptičkovanie, cvičenie na motomede...)

•    Mechanoterapia (masáže, mäkké techniky, Hermachovej metóda, facilitačné techniky...)

•    Polohovanie (antispastické polohovanie, skoliotický program...)

•    Aplikácia protetických pomôcok

•    Vodoliečebné procedúry (nožná vírivka, celotelová perlička)

•    Elektroliečebné procedúry ( magnetoterapia, elektroterapia, bioptron)

Prístup ku klientom ako aj priebeh samotných procedúr pritom prebieha na princípoch konceptu Bazálnej stimulácie.