previous arrow
next arrow
Slider

 

FYZIOTERAPIA

 

Tím oddelenia rehabilitácie je tvorený troma fyzio- terapeutkami. Tie, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu pravidelne kontrolujú stav pohybového aparátu klientov, na základe čoho tvoria individuálny rehabilitačný plán.

 

 

Vďaka vybaveniu DSS Sibírka modernými prístrojmi a rôznorodými pomôckami tak môžu aplikovať nasledovné:

•    Individuálna liečebná telesná výchova (využíva aktívne, asistované aj pasívne cvičenia, Bobathov koncept, Kabátova metodika,  dýchaciu gymnastiku, loptičkovanie, cvičenie na motomede...)

•    Mechanoterapia (masáže, mäkké techniky, Hermachovej metóda, facilitačné techniky...)

•    Polohovanie (antispastické polohovanie, skoliotický program...)

•    Aplikácia protetických pomôcok

•    Vodoliečebné procedúry (nožná vírivka, celotelová perlička)

•    Elektroliečebné procedúry ( magnetoterapia, elektroterapia, bioptron)

Prístup ku klientom ako aj priebeh samotných procedúr pritom prebieha na princípoch konceptu Bazálnej stimulácie.

 

       
       

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.