FYZIOTERAPIA

Rehabilitačný program je vedený pod odborným tímom troch fyzioterapeutiek a jedného maséra s adekvátnym vzdelaním, možnosťou využitia a aplikácie všetkých dostupných metód na zlepšenie kvality života klientov v  DSS Sibírka.
Rehabilitačný program

je individuálny, pre každého klienta vytvorený podľa daného zdravotného stavu a zahŕňa:

• liečebná telesná výchova (Bobathov koncept, Kabátová metodika, loptičková metóda, dýchacia gymnastika, prvky Schrotovej a Beckerovej metódy),
• vodoliečba (perličkový kúpeľ, vírivkový kúpeľ, subaquálna masáž, nožné vírivky),
• masáže (mäkké techniky, Hermachová metóda, klasická masáž, lymfodrenáž),
• kondičné cvičenia,
• polohovanie (antispastické polohovanie, polohovanie zamerané na prevenciu dekubitov),
• aplikácia protetických pomôcok,
• elektroliečebné procedúry (bioptronova lampa,PMT – magnetoterapia).