previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT

Centrum sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208

E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky                                                                                   tel. konzultácie
riaditeľka

Mgr. Martina Betinová

riaditel(@)sibirka.sk  0948 949 237
vedúca výchovno - terapeutického úseku Mgr. Lenka Borošová
terapie(@)sibirka.sk

 14,00 - 15,00 hod.

vedúca sestra

 

Mgr. Andrea Kovárová

 

osetrovanie(@)sibirka.sk

 11,00 - 13,00 hod.

sociálny pracovník

 PhDr. Mária Oravcová,PhD.

socialne(@)sibirka.sk  0948 949 235
fyzioterapia
 

fyzioterapia(@)sibirka.sk

7,45 - 8,30  a 12,30 -  13,00 hod.

ekonomicko-prevádzkový úsek

  Anna Šprtová

 sibirka(@)sibirka.sk

 

 

 

 

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.