KONTAKT

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208

E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky
riaditeľka Mgr. Martina Betinová riaditel(@)sibirka.sk
vedúca výchovno-terapeutického a diagnostického úseku Mgr. Ivona Malinovská terapie(@)sibirka.sk
vedúca sestra Mgr. Andrea Kovárová osetrovanie(@)sibirka.sk
sociálny pracovník Mgr. Renáta Tóth Mucová
socialne(@)sibirka.sk
koordinátor rehabilitácie Bc. Dominika Strelecká fyzioterapia(@)sibirka.sk
ekonomicko-prevádzkový úsek  Katarína Vallová Galleé sibirka(@)sibirka.sk