previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT

Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208

E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky  DSS                                                                               tel. konzultácie

 

poverený riadením CSS Sibírka

od. 2.11..2022

Mgr. Rudolf Hauzer, MBA

riaditel(@)sibirka.sk

 0940 621 318

vedúca výchovno - terapeutického úseku

 

terapeuti

Mgr. Lenka Borošová

 

 

 

veduci_tdu(@)sibirka.sk

 

 

terapie(@)sibirka.sk

 

0940 610 348

14:00 - 15:00 hod.

 

14:00 - 15:00 hod.

vedúca sestra

 

Mgr. Andrea Kovárová

 

osetrovanie(@)sibirka.sk

konzultácie iba e-mailom

sociálny pracovník

 PhDr. Mária Oravcová,PhD.

socialne(@)sibirka.sk 0948 949 235 - v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod.

 

fyzioterapia

 

 

fyzioterapia(@)sibirka.sk

 

konzultácie iba e-mailom

 

ekonomicko-prevádzkový úsek

 

  Anna Šprtová

 sibirka(@)sibirka.sk

 

 

 

 

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.