previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT

Centrum sociálnych služieb SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208

E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

Zodpovedné osoby CSS Sibírka                                                                                                            konzultácie

 

štatutár, poverený riadením

 

Mgr. Rudolf Hauzer, MBA

  riaditel@sibirka.sk

 0940 621 318

vedúca diagnosticko - terapeutického úseku

 

psychológ

Mgr. Lenka Borošová

 

 

Mgr. Jakub Bohún

 

  veduci_tdu@sibirka.sk

 

 

  psycholog.sibirka@gmail.com

 

0940 610 348

14:00 - 15:00 hod.

 

 

vedúca sestra

 

Mgr. Andrea Kovárová

 

  osetrovanie@sibirka.sk

konzultácie iba e-mailom

sociálny pracovník

PhDr. Mária Oravcová,PhD.

  socialne@sibirka.sk 0948 949 235 - v pracovné dni od 7:00 do 15:00 hod.

vedúca úseku prevádzky

Anna Šprtová

  sibirka@sibirka.sk

 

 

 

ekonóm

Katarína Vallová Gallée   vallova.sibirka@gmail.com  

 

personalista                           

                                                               

        Anastázia Takáčová     
                                                   
                                                                                            

 

 

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.