previous arrow
next arrow
Slider

KONTAKT

Centrum sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA
Sibírska 69
831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208

E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

Pracovníci zodpovední za jednotlivé úseky
riaditeľka Mgr. Martina Betinová riaditel(@)sibirka.sk 0948 949 237
vedúci výchovno - terapeutického úseku Mgr. Jakub Bohún terapie(@)sibirka.sk  
vedúca sestra Mgr. Andrea Kovárová osetrovanie(@)sibirka.sk  
sociálny pracovník Mgr. Renáta Tóth Mucová socialne(@)sibirka.sk 0948 949 235
koordinátor rehabilitácie Bc. Dominika Strelecká fyzioterapia(@)sibirka.sk  
ekonomicko-prevádzkový úsek Katarína Vallová Galleé sibirka(@)sibirka.sk  

 

 

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.