previous arrow
next arrow
Slider

TVORÍME SPOLU

Taktiež ďakujeme za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou autistického

spektra, detí so zdravotným postihnutím a detí bežnej populácie z komunity okolia CSS Sibírka a zamestnancov CSS Sibírka, ktoré sa realizovali v priestoroch SVI Sibírka na Račianskej 107 v Bratislave v štyroch turnusoch cez letné prázdniny. Počas denných aktivít si deti mali možnosť  vyskúšať rôzne výtvarné techniky ako prácu s keramickou hlinou, maľbu, kresbu a v popoludňajších hodinách sa zapojili do pohybových aktivít prispôsobených k ich stavu. Okrem týchto aktivít ktoré boli zamerané na rozvoj hrubej a jemnej motoriky sme pracovali aj na rozvoji sociálnych zručností pomocou alternatívnej komunikácie.

   

PROJEKTY

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH. Súčasné obdobie pandémie prinieslo zmeny vo fungovaní v našej Sibírke. Pri uvoľňovaní opatrení počas leta chceli opäť poskytnúť bezpečné...

Taktiež ďakujeme za podporu projektu TVORÍME SPOLU, ktorého boli záujmové aktivity pre deti  s narušeným psychomotorickým vývinom, detí s poruchou autistického spektra, detí so zdravotným...

Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislava za podporu projektu RODIČOVSTVO JE AJ RADOSŤ, ktorého zámerom bola podpora rodičov a ich detí so zdravotným postihnutím, ktorí stratili radosť z rodičovstva....

Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávaní odborníkov , aby naďalej mohli zvyšovať kvalitu vzdelávania dospelých v prostredí CSS Sibírka a to posilňovaním zručností a prinesením nových metód v...

Cieľom projektu je sú inovatívne prístupy v celoživotnom vzdelávaní prostredníctvom výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni v oblasti alternatívnych metodík -arteterapia, muzikoterapia,...

Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska. Projektový tím hľadal odpovede na...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.