previous arrow
next arrow
Slider

FYZIOTERAPIA

Tím oddelenia rehabilitácie je tvorený troma fyzioterapeutkami. Tie, vďaka svojmu odbornému vzdelaniu pravidelne kontrolujú stav pohybového aparátu klientov, na základe čoho tvoria individuálny rehabilitačný plán.

 

Čítať ďalej...

OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

V  DSS Sibírka poskytujeme starostlivosť 38 klientom s obmedzenou participáciou prostredníctvom ambulantnej, týždennej a celoročnej pobytovej formy.


Čítať ďalej...

SOCIÁLNA PRÁCA

Sociálny pracovník spracúva sociálnu agendu, prijíma žiadosti o umiestnenie, spracúva záznamy, správy, sociálne anamnézy, smernice, podieľa sa na organizovaní kultúrno-spoločenských a športových akcií pre prijímateľov.

Čítať ďalej...

TERAPIE

Náš terapeuticko-diagnostický tím tvoria odborní zamestnanci so vzdelaním v pomáhajúcich profesiách ako napríklad špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna práca a psychológia. Poskytujeme odborné činnosti ako:


Čítať ďalej...

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.