Stretnutie na tému "Čo bude keď"

 

21.11. sa na Sibírke konalo stretnutie na tému "Čo bude keď". Riešili sme možné 
spôsoby na čo najlepšie zabezpečenie našich klientov v prípade, že by sa ich rodičom 
či rodinným príslušníkom niečo stalo. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za otázky a príklady riešenia niektorých záležitostí.
Veríme, že naše rady boli inšpiratívne a nápomocné.