previous arrow
next arrow
Slider

DOBROVOĽNÍCTVO

Prvé skúsenosti s dobrovoľníctvom máme od roku 2005. Súviseli s potrebami nášho zariadenia, napr. úprava záhrady, umývanie okien, pomoc pri vedení tvorivých dielni. Od roku 2009 sa zapájame do podujatia Naše mesto, ďalej nám dobrovoľníci pomohli pri vzdelávaní hlavne v počítačových zručnostiach a v súčasnosti nám dobrovoľníci pomáhajú ako asistenti prijímateľov sociálnych služieb pri voľnočasových aktivitách.

Je veľa možnosti ako využiť svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti v prospech dobrovoľníctva. Ak máte chuť, záujem a tiež vlastné nápady – ozvite sa buď telefonicky alebo mailom.

Pri práci postupujeme podľa Zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve – dobrovoľník je oboznámený s bezpečnostnými predpismi, so špecifikami práce s našimi klientmi a komunikáciou s nimi a počas dobrovoľníckej práce je sprevádzaný našim pracovníkom – terapeutom, ktorý mu je nápomocný. Záujemcom tiež vydávame písomné potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti.

Možnosti dobrovoľníctva v Sibírke:

  • asistencia pri voľnočasových aktivitách prijímateľov sociálnych služieb (bocca, čítanie, vychádzka, spoločenský program, športové aktivity...)
  • vzdelávacie aktivity pre zamestnancov – počítačové zručnosti, komunikačné schopnosti,...
  • sezónne upratovacie práce – záhrada, okná, maľovanie.

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.