previous arrow
next arrow
Slider

FAKTÚRY 2011

Prehľad faktúr za rok 2011.

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (faktura80.pdf)80. Komunikačná tabuľka - projekt "Pocit - Myšlieka - Hlas"05.12.20110080
Stiahnuť tento súbor (faktura79.pdf)79. Projekt Motomed05.12.20110079
Stiahnuť tento súbor (faktura78.pdf)78. Strava pre klientov31.12.20110078
Stiahnuť tento súbor (faktura77.pdf)77. Práčovňa31.08.20110077
Stiahnuť tento súbor (faktura76.pdf)76. Strava pre klientov14.07.20110076
Stiahnuť tento súbor (faktura75.pdf)75. Práčovňa14.07.20110075
Stiahnuť tento súbor (faktura74.pdf)74. Strava pre klientov16.05.20110074
Stiahnuť tento súbor (faktura73.pdf)73. Stravovacie poukážky27.04.20110073
Stiahnuť tento súbor (faktura72.pdf)72. Výtvarný materiál27.04.20110072
Stiahnuť tento súbor (faktura71.pdf)71. Alam19.04.20110071
Stiahnuť tento súbor (faktura70.pdf)70. ZSE19.04.20110070
Stiahnuť tento súbor (faktura69.pdf)69. Dezinsekcia a deratizácia19.04.20110069
Stiahnuť tento súbor (faktura68.pdf)68. Antivírus19.04.20110068
Stiahnuť tento súbor (faktura67.pdf)67. Odvoz odpadu19.04.20110067
Stiahnuť tento súbor (faktura66.pdf)66. Ročná kontrola EPS19.04.20110066
Stiahnuť tento súbor (faktura65.pdf)65. T-com - mesačná faktúra19.04.20110065
Stiahnuť tento súbor (faktura64.pdf)64. Poistenie19.04.20110064
Stiahnuť tento súbor (faktura63.pdf)63. Poistenie19.04.20110063
Stiahnuť tento súbor (faktura62.pdf)62. Servis auta19.04.20110062
Stiahnuť tento súbor (faktura61.pdf)61. Práčovňa19.04.20110061
Stiahnuť tento súbor (faktura60.pdf)60. BVS - vodné a stočné19.04.20110060
Stiahnuť tento súbor (faktura59.pdf)59. SPP - faktúra za dodávku zemného plynu19.04.20110059
Stiahnuť tento súbor (faktura58.pdf)58. BOZP19.04.20110058
Stiahnuť tento súbor (faktura57.pdf)57. Revízia kotolne19.04.20110057
Stiahnuť tento súbor (faktura56.pdf)56. Dovoz stravy pre klientov19.04.20110056
Stiahnuť tento súbor (faktura55.pdf)55. Strava pre klientov19.04.20110055
Stiahnuť tento súbor (faktura54.pdf)54. Servis auta19.04.20110054
Stiahnuť tento súbor (faktura53.pdf)53. Canisterapia19.04.20110053
Stiahnuť tento súbor (faktura52.pdf)52. Canisterapia19.04.20110052
Stiahnuť tento súbor (faktura51.pdf)51. Stravovacie poukážky19.04.20110051
Stiahnuť tento súbor (faktura50.pdf)50. Výtvarný materiál19.04.20110050
Stiahnuť tento súbor (faktura49.pdf)49. Mesačná kontrola EPS19.04.20110049
Stiahnuť tento súbor (faktura48.pdf)48. Mesačná kontrola EPS20.03.20110048
Stiahnuť tento súbor (faktura47.pdf)47. ZSE20.03.20110047
Stiahnuť tento súbor (faktura46.pdf)46. T-com - mesačná faktúra20.03.20110046
Stiahnuť tento súbor (faktura45.pdf)45. BVS - vodné a stočné20.03.20110045
Stiahnuť tento súbor (faktura44.pdf)44. Odvoz odpadu20.03.20110044
Stiahnuť tento súbor (faktura43.pdf)43. Revízia elektrických zariadení - projekt Práčka20.03.20110043
Stiahnuť tento súbor (faktura42.pdf)42. Práčovňa20.03.20110042
Stiahnuť tento súbor (faktura41.pdf)41. Dovoz stravy pre klientov20.03.20110041
Stiahnuť tento súbor (faktura40.pdf)40. Elektroinštalačné práce - projekt Práčka05.03.20110040
Stiahnuť tento súbor (faktura39.pdf)39. SPP - faktúra za dodávku zemného plynu05.03.20110039
Stiahnuť tento súbor (faktura38.pdf)38. BOZP05.03.20110038
Stiahnuť tento súbor (faktura37.pdf)37. Glazúry na arteterapiu05.03.20110037
Stiahnuť tento súbor (faktura36.pdf)36. Zdravotnícke pomôcky05.03.20110036
Stiahnuť tento súbor (faktura35.pdf)35. Vodoinštalačné práce - projekt Práčka28.02.20110035
Stiahnuť tento súbor (faktura34.pdf)34. Servis auta28.02.20110034
Stiahnuť tento súbor (faktura33.pdf)33. Stravovacie poukážky28.02.20110033
Stiahnuť tento súbor (faktura32.pdf)32. Slovenská pošta28.02.20110032
Stiahnuť tento súbor (faktura31-HMSRBA.pdf)31. Odvoz odpadu25.02.20110031
Stiahnuť tento súbor (faktura30-INPROKOM.pdf)30. Práčovňa25.02.20110030
Stiahnuť tento súbor (faktura29-INPROKOM.pdf)29. Práčovňa25.02.20110029
Stiahnuť tento súbor (faktura28-BVS.pdf)28. BVS - vodné a stočné25.02.20110028
Stiahnuť tento súbor (faktura27-T-com.pdf)27. T-com - mesačná faktúra25.02.20110027
Stiahnuť tento súbor (faktura26-ROS-NI.pdf)26. Strava pre klientov25.02.20110026
Stiahnuť tento súbor (faktura25-ROS-NI.pdf)25. Dovoz stravy pre klientov25.02.20110025
Stiahnuť tento súbor (faktura24-BOZP.pdf)24. BOZP25.02.20110024
Stiahnuť tento súbor (faktura23-ZSE.pdf)23. ZSE25.02.20110023
Stiahnuť tento súbor (faktura22-T-com.pdf)22. T-com - mesačná faktúra25.02.20110022
Stiahnuť tento súbor (faktura21-Alam.pdf)21. Mesačná kontrola EPS25.02.20110021
Stiahnuť tento súbor (faktura20-HMSRBA.pdf)20. Odvoz odpadu25.02.20110020
Stiahnuť tento súbor (objednavka19.pdf)19. Výtvarný materiál27.04.20110019
Stiahnuť tento súbor (objednavka18.pdf)18. Antivírus19.04.20110018
Stiahnuť tento súbor (objednavka17.pdf)17. Servis auta19.04.20110017
Stiahnuť tento súbor (objednavka16.pdf)16. Deratizácia a dezinsekcia19.04.20110016
Stiahnuť tento súbor (objednavka15.pdf)15. Revízia kotolne19.04.20110015
Stiahnuť tento súbor (objednavka14.pdf)14. Servis auta19.04.20110014
Stiahnuť tento súbor (objednavka13.pdf)13. Výtvarný materiál19.04.20110013
Stiahnuť tento súbor (objednavka12.pdf)12. Projekt práčka20.03.20110012
Stiahnuť tento súbor (objednavka11.pdf)11. Elektroinštalačné práce - projekt práčka28.02.20110011
Stiahnuť tento súbor (objednavka10.pdf)10. Glazúry na arteterapiu28.02.20110010
Stiahnuť tento súbor (objednavka9.pdf)9. Zdravotnícke ochranné pomôcky28.02.20110009
Stiahnuť tento súbor (objednavka8.pdf)8. Vodoinštalačné práce - projekt práčka28.02.20110008
Stiahnuť tento súbor (objednavka7.pdf)7. Servis auta28.02.20110007
Stiahnuť tento súbor (objednavka6.pdf)6. Poštové poukážky28.02.20110006
Stiahnuť tento súbor (objednavka5.pdf)5. Tonery do tlačiarní25.02.20110005
Stiahnuť tento súbor (objednavka4-Lens.pdf)4. Tonery do tlačiarní25.02.20110004
Stiahnuť tento súbor (objednavka3-Lens.pdf)3. Tonery do tlačiarní25.02.20110003
Stiahnuť tento súbor (objednavka2-Miele.pdf)2. Práčka a sušička - projekt hradený Nadáciou VÚB25.02.20110002
Stiahnuť tento súbor (objednavka1-ANEX.pdf)1. Objednávka dezinfekčných prostriedkov25.02.20110001

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.