previous arrow
next arrow
Slider

Reč srdca II

Od 9. do 25. októbra 2008 sa v kaplnke sv. Jána Evanjelistu uskutočnila výstava diel našich klinetov s názvom REČ SRDCA II. Vystavené práce vznikli pod tvorivým vedením Mgr. art. Zuzany Botekovej, ktorá sa pre denník SME vyjadrila o svojej práci nasledovne: „Chcem odovzdávať posolstvo o svete týchto detí a dospelých detí,“ hovorí Zuzana Boteková. „Rozprávať o tom, ako hľadáme spoločnú reč, ako si hľadáme cestu k sebe navzájom. Najlepšou cestou je cesta lásky, dať im pocítiť lásku.“
Viac si môžete prečítať v archíve denníka SME.

Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

© CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.