Erasmus+ Cesa k nezávislému životu

      

   

Počas víkendu 15.-17.11.2019 sme mali prvé stretnutie k projektu Erazmus+ Cesta k nezávislému životu.
V tomto projekte ktorým koordinátorom je Sibírka a partnermi sú organizácie z krajín EÚ - Cyprus,
Chorvátsko, Grécko a Portugalsko sa budeme venovať výmene skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania
ľudí so zdravotným postihnutím s využitím techník arteterapie, muzikoterapie, hydroterapie, hipoterapie,
adaptívneho športu a ďalších techník.Rozprávať sa budeme o Právach ľudí s postihnutím a oboznámime sa
so špeciálnou technikou-Keep me safe.