Seminár o enterálnej výžive (13.6.2019)

13.6. sme sa dozvedeli množstvo dôležitých informácií o enterálnej výžive podávanej
osobám s PEG sondou. Za odbornú stránku veľmi ďakujeme Andrei Dankovej
z firmy Nestlé health science a samozrejme vďaka patrí aj rodičom osôb s PEG sondou,
ktorí prišli a boli ochotní zdielať svoje skúsenosti.