Slider
  LOGO BSK 2020 768x222 1 300x87 ROBÍME ŽIVOT KRAJŠÍM ĽUĎOM S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM

   

  Vitajte na stránke Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre ľudí s viacnásobným postihnutím od 6 rokov.

  Na našej webovej stránke v časti Dokumenty si môžete pozrieť vypracovaný krízový plán a všetky potrebné dokumenty v prípade vytvorenia karantény počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Nové informácie, fotky a videá zo Sibírky nájdete na našej facebookovej stránke Centrum sociálnych služieb Sibírka.

  Ak máte chuť nás podporiť, môžete tak urobiť poukázaním akejkoľvek sumy na náš darovací účet číslo SK68 8180 0000 0070 0047 2755 vedenom v Štátnej pokladnici. Do účelu platby stačí uviesť "Dar". Všetky získané prostriedky sú používané na zvyšovanie kvality života prijímateľov našich sociálnych služieb - našich klientov. Za podporu ďakujeme.

  PROJEKTY

  DSS Sibírka v medzinárodnom projekte Erazmus+ - „Transition from school into the after-school life through methods of person-centred-planning”

  Pracovníci DSS Sibírka sa zúčastnili medzinárodného projektu prostredníctvom Erasmu+, kde spolupracovali s odborníkmi z Estónska, Cypru, Švédska a Rakúska.

  Projektový tím hľadal odpovede na nasledujúce otázky: ako môžeme pripraviť ľudí so zdravotným postihnutím na budúcnosť po povinnom vzdelávaní a ako na to prispôsobiť vzdelávanie, resp. poskytovanie sociálnych služieb? Ako zapojiť rodičov do tohto procesu? Ako spolupracovať s inými inštitúciami, ktorých cieľom je poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím lepšie príležitosti v živote? Ako pripraviť učiteľov, sociálnych pracovníkov , aby viedli žiakov, mladých dospelých so zdravotným postihnutím k úspešnému životu po povinnom vzdelávaní?

  Hlavným výstupom projektu je model zahŕňajúci rôzne metódy na osobu zameraného plánovania, ktoré zahŕňajú analýzu a porovnanie potrieb, zozbieranie osvedčených postupov prechodu do pracovného života, usmernenia o tom, ako poukázať na možnosti a želania mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

  Môžete si ich pozrieť na stránke :
  https://pcp.portfoliobox.net/qa

  Tieto materiály sú určené predovšetkým pre pracovníkov pracujúcich s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, na podporu ich prechodu do nezávislého a pracovného života.

   

   20180515 155051logosbeneficaireserasmusleft withthesupport 01 

  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKA, Sibírska 69, 831 02 Bratislava
  Telefón: +421 2 4446 1207; +421 2 4446 1208, E- mail: sibirka(@)sibirka.sk

  © CSS Sibírka. Všetky práva vyhradené.