GALÉRIA

Tu si môžete pozrieť zopár obrázkov z nášho života. Prajeme príjemný zážitok.

Indiánsky karneval

Vzdelávací seminár II.-Hudba nás ladí

Návšteva v knižnici

Mikuláš v Sibírke

Korejský spevokol na návšteve

Projekt"Hudba nás ladí" v knižnici

Tri dary Vianoc – viera, nádej, láska

„Bližšie k sebe bez slov“

Hudba nás ladí

Tekvičkovanie 2014