Predaj na BSK (8.11.2019)

   

 V piatok 8.11. sme sa zúčastnili predaja výrobkov na BSK kde sa konalo zasadnutie poslancov.
Spolu s nami tam boli aj študenti strednej zravotníckej školy a odborného učilišťa beauty,
prítomní tak mohli využiť služby merania glukózy v krvi, masáže, kadernícke a vizážistické služby.

Skupinová supervízia (29.10.2019)

  

29.10. absolvoval tím terapeutov skupinovú supervíziu, v rámci ktorej
sme riešili možnosti zlepšenia našej práce s klientmi a spolupráce.
Stretnutie bolo veľmi podnetné a praktické, dozvedeli sme sa nové informácie
a postupy. 

Juchu Juchu

Dievčatám z Juchu Juchu ďakujeme za podporu a spoluprácu. V ich krásnych nových
priestoroch na Miletičovej 9 v Bratislave ponúkajú naše výrobky za dobrovoľný príspevok.
Finančný príspevok bude použitý na nákup výtvarných potrieb pre klientov DSS Sibírka.

Medaile na súťaž Dog academy

Šikovným umelcom z DSS Sibírka sa spolu s výtvarnou terapeutkou Barborou podarilo vyrobiť
krásne medaile a plakety, ktoré sa použili na súťaži 3. ročníka v plošnom vyhľadávaní o
Pohár Dog Academy, ktorý organizovali Dobrovoľní hasiči Petržalka.  

Výhercom gratulujeme

Pozvánka na tekvičkovanie (7.11.2019)