Súťaž v recitácii Javorínska 5.12.2018

   

5.12.2018 sa naša šikovná klientka Zdenka zúčastnila recitačnej súťaže
na počesť Milana Rúfusa v DSS Javorinská. Vystupovala s príbehom od Bruna
Ferrera z knižky Vianočné príbehy pre potešenie duše. Táto akcia bola pre ňu
veľkým potešením, keďže tam stretla aj kamarátov z iných zariadení a
 mohla sa s nimi porozprávať.

SVI školenie Hradilková (3.-4.12.2018)

3.12. a 4.12. absolvoval tím Včasnej intervencie Sibírka seminár s účelom
zlepšenia kvality poskytovaných služieb. Kurz viedla zakladateľka a propagátorka
 včasnej intervencie v Českej republike Terezia Hradilková. Ďakujeme jej za
prínosné rady a tešíme sa na ďalšie stretnutie vo februári.

 

Pozvánka na vianočné trhy

Pozývame Vás na Vianočné trhy k stánku Sibírky. Tento rok sa vidíme
na Františkánskom námestí od 1.12. do 7.12.2018.

Taktiež sa môžeme vidieť aj na Devínskej Vianočnej uličke 6.12.-8.12.2018. 

Budeme aj na Swiss Re trhoch v priestoroch Twin City B (Mlynské Nivy 12).

Tešíme sa na Vás :)

Seniorky z Rače (november 2018)

    

Šikovné seniorky z Jednoty dôchodcov v Rači k nám chodia už skoro pol roka a neustále sa zlepšujú vo svojej tvorbe.
Tento mesiac nám pomohli a ohúrili nás maľovaním na sklo. Tešíme sa na ďalšie stretnutie v tejto príjemnej
predvianočnej atmosfére. 

Projekt opora - vozík

       

16.11.2018 sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt na kúpu nového elektrického
invalidného vozíka pre našeho klienta Petra R., ktorý je v DSS Sibírka na celoročnom
pobyte. Nový vozík je značky Clou, je plne skladací a nastaviteľný pre Petrove
potreby. Tento projekt bol financovaný z dvoch zdrojov, a to pomocou
daru pani
Alanovej, matky pána Petra a pomocou Nadácie SPP a jej grantového programu
OPORA 2018.
Kúpou nového elektrického vozíka sa pánovi Petrovi splnil
jeden z jeho veľkých snov o lepšej mobilite a väčšej samostatnosti, zlepšenie
dostupnosti sociálnych aktivít v jeho okolí.