Seniori z Rače v Sibírke

 
Vo februári 2018 sme nadviazali spoluprácu s Jednotou dôchodcov v Rači
Seniori prichádzajú každý druhý týždeň do priestorov DSS Sibírka a spoločne
s klientmi zariadenia výtvarne tvoria.V tomto príjemnom tvorivom prostredí
vznikli už prvé umelecké dielka.

Návšteva s IWCDňa 21.3.2018 boli u nás v Sibírke na návšteve dámy z International women´s club - skupina
žien z celého sveta podporujúca rôzne charity na Slovensku. Po klavírnom predstavení nám pomohli
vyzdobiť átrium novými kvetmi, za čo im veľmi ďakujeme.

! DÁVAME DO POZORNOSTI !

Hľadáme zdravotné sestry a opatrovateľov/ opatrovateľky.
Bližšie informácie:

Prílohy:
SúborDÁTUMPORADIE
Stiahnuť tento súbor (Opatrovatel_ka.pdf)Opatrovatel_ka.pdf  
Stiahnuť tento súbor (Zdravotna_sestra.pdf)Zdravotna_sestra.pdf  

Boccia

             

Sibírka žije športom: s Peťom sme si boli vyskúšať zahrať bocciu proti profesionálnym
hráčom, síce sme prehrali ale poctivo trénujeme ďalej, aby sa nám na ďalšom stretnutí
viac darilo. Taktiež sme sa spolu zúčastnili seminára na tému: „Význam športu v živote
ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov“, kde sme sa dozvedeli o iných možnostiach 
športu a o organizácii takých podujatí. 

Odkaz zo Sibírky