Odkaz zo Sibírky

Seminár z druhej vlny Erazmu

Naši kolegovia, ktorí sa zúčastnili druhej vlny tieňovania zamestnancov v
sociálnych službách v rámci projektu Erazmus + sa s nami dnes 20.12.
podelili o svoje skúsenosti získané počas návševy v zariadeniach Diakonie Praha.

Ďakujeme

Podpora alternatívnej a augmentatívnej komunikácie

Vďaka podpore Nadácie ESET sa nám podarilo zrealizovať kúpu i-Padu
s aplikáciou GoTalk Now zameranú na podporu a rozvoj komunikácie detí
a dospelých s viacnásobným postihnutím a zabezpečiť školenie zamerané
na prácu s daným programom. 

Vianočná besiedka

          

15.12. sa na Sibírke v príjemnej atmosfére konala Vianočná besiedka. Počas programu
sme mohli počuť napríklad profesionálnych hudobníkov hrajúcich na zaujímavom
nástroji – hang drume, krásnu hru na husliach či perfektne pripravený spev našich
kamarátov, ale mali sme aj možnosť odfotiť sa s polaroidom. Na záver samozrejme
nemohol chýbať spoločný spev tichej noci za svetla sviečok. Ďakujeme všetkým
zúčastneným a prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov.

Mikuláš na Sibírke

         

6.12. bolo na Sibírke rušno. Doobeda nás prišiel navštíviť očný terapeut, ktorý nám ukázal množstvo
pomôcok na zistenie zrakovej ostrosti a hovoril o možnostiach stimulácie zraku. Poobede za zvukov
rolničiek každého navštívil Mikuláš s čertom a anjelom a popritom sa všade šírila vôňa medovníkov,
na ktorých pracovali šikovní rodičia.